Fluturi magici

Copilăria este un tărâm magic. Nu putem ştii când şi unde anume începe şi nu  putem știi când şi unde anume se termină această lume fermecată. Ne trezim doar…că numai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin… 

Francesco Orestano spunea despre copilărie astfel:

,,Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adîncurile ființei și la care omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe , de perfecțiune.”

Mai jos îți prezint un proiect AlidArt Design, care reprezintă o lume magică cu fluturi și zâne… copilăria. Proiectul cuprinde următoarele fotografii:

~ Iar acesta este rezultatul! ~

FINALUL

~ Magic Butterflies 🙂 ~

~ * ~