ARTA EGIPTULUI ANTIC

Arta Egiptului Antic se conturează ca una dintre cele mai complexe și fascinante dintre culturile omenirii, trezind admirația unanimă, precum și numeroase semne de întrebare asupra misterioaselor ei semnificații.

Arhitectura, sculptura, pictura și artele decorative din Egiptul Antic, pot fi urmărite în continuitate istorică pe o frumoasă perioadă de trei milenii: de la sfârșitul mileniului al IV-lea î.Hr., când Egiptul este constituit ca stat, până în secolul al VI-lea î.Hr., când Persia pune capăt culturii Egiptului Antic. Această ultimă etapă poate fi considerată închiderea istorică a frumoasei arte egiptene.

Marcată de puternică originalitate creatoare, precum și atât de particulara sa estetică ezoterică, arta egipteană a rezistat în timp fără a fi alterată, mai mult decât oricare altă artă. Având scopul să servească religiei, cultului și misticii, cultura egipteană a dezvoltat toate artele, artiștii egipteni practicându-le pe toate la fel de bine.

În privința istoriei evenimentelor, Egiptul nu a cunoscut pericolul exterior, Valea Nilului fiind izolată de deșert, Marea Roșie și Marea Mediterană. Totodată, navigabilitatea Nilului a fost cea care a permis Egiptului o administrație din ce în ce mai centralizată.

Astfel, aceste două aspecte particulare au asigurat civilizației egiptene o dezvoltare fructuoasă cu circulație internă, cu caracter închis, constant, mii de ani.

Din păcate, după secolul al VI-lea î. Hr., evenimentele care s-au petrecut în Egiptul Antic au înregistrat o slăbire treptată a Imperiului Faraonic până la dispariția totală a autonomiei sale.

Anul 641 a fost perioada când este semnalată închiderea frumoaselor temple egiptene, monument istoric care încheie simbolic evoluția civilizației în Egiptul Antic.

*

RĂMÂI APROAPE!