Percepția și conștiința vizuală

Arta nu poate exista fără percepție, cu alte cuvinte, fără conștientizarea dobândită cu ajutorul simțurilor. Conștiința noastră senzorială nu este înnăscută, ci dobândită prin experiență.

Modul ,,cum vedem” nu este determinat de realitatea obiectivă, ci de reacțiile noastre la stimulii vizuali și de filtrarea acestora. Perceperea diverselor culori și forme necesită un proces de selecție extrem de sofisticat.

Această vedere are loc mai mult în planul mental decât în cel fiziologic al creierului nostru, care interpretează și conceptualizează ceea ce vede ochiul.

Interpretările sunt apoi organizate în sisteme cognitive – clasificări ale percepției senzoriale în anumite categorii.

La rândul lor, categoriile respective ne permit să gândim și să comunicăm impresii referitoare la obiectivele pe care le percepem.

În mare măsură, fiecare individ este o reflectare a culturii sale, întrucât diversele societăți își dezvoltă sisteme cognitive particulare, considerate drept normă în cadrul lor.

*

RĂMÂI APROAPE!