CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATEA ALIDART DESIGN

ULTIMA ACTUALIZARE: 22.11.2022

Politica de confidențialitate este parte integrantă din Termeni și condiții și trebuie citite împreună.

Prin navigarea pe site-ul alidartdesign.com sau prin contactarea agenției cu ajutorul formularului de la rubrica de contact, declari că ai fost informat în mod corect asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”.


*
Identitatea operatorului și datele de contact

S.C. ALIDART DESIGN S.R.L. denumită mai departe agenția AlidArt Design, în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului alidartdesign.com, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site.

Date de contact:

S.C. ALIDART DESIGN S.R.L
CIF: RO 37163627
Registrul comertului: J40/2831/2017
Adresa: Str. George Vâlsan, nr. 12
Localitatea: București
Tel: 0726 282 737
E-mail: alidartdesign@gmail.com


Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și confidențialitatea acestora conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date, Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, AlidArt Design poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

S.C. ALIDART DESIGN S.R.L. respectă informațiile confidențiale furnizate de clienți, nu vinde, nu închiriază și nu oferă unor terțe persoane aceste informații, decât respectând temeiurile legale.

S.C. ALIDART DESIGN S.R.L. solicită nume, adrese de e-mail, nr. de telefon, date de la clienții săi în scopul emiterii documentelor fiscale, finalizării și livrării comenzilor.


*
Ce fel de informații colectăm?

În momentul accesării site-ului, utilizatorul este cel care poate decide cantitatea și tipul de date pe care ni le furnizează.


*
Informații pe care ni le furnizează utilizatorul voluntar

În această categorie intră acele informații furnizate în momentul completării unui formular sau plasării unei comenzi. Când se completează unul dintre formularele de pe site pentru plasarea unei comenzi (formularul pentru cererea unei oferte personalizate sau formularul pentru o anumită ofertă de preț a unui anumit serviciu prezentat pe site), sunt furnizate în mod voluntar informațiile pe care le prelucram.

Aceste informații includ numele, prenumele, CUI/CIF-ul sau CNP-ul, adresa de e-mail, numărul de telefon și, în cazul serviciului ,,Grafică de șevalet”, și adresa de livrare. În cazul formularului din pagina de contact sunt necesare doar următoarele date: numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Toate aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terțe părți, excepție fac furnizorii de servicii (companiile care ne ajută pentru facturare și firma de curierat care livrează produsele/serviciile comandate), scopul fiind livrarea produselor la sediul beneficiarului și emiterea facturii fiscale.


*
Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Referitor la datele oferite voluntar prin completarea și trimiterea formularelor, prin completarea câmpurilor obligatorii pentru plasarea unei comenzi sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este reprezentat de următoarele articole din Legea nr. 677/2001 și din din Regulamentul (UE) 679/2016:

– „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului” (art. 5 alin. 2 lit. (c) din Legea nr. 677/2001)
– „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul (UE) 679/2016)
– „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).


Atât în conformitate cu cerințele (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.


*
În ce scopuri colectam datele?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată fiind limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, urmărind astfel să reducem la minimum datele colectate.


*
Furnizarea datelor este necesară pentru:

– facturarea produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
– livrarea produselor/serviciilor comandate;
– rezolvarea anulărilor sau plângerilor referitoare la comanda, serviciile sau produsele achiziționate;
– pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
– în scop marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil.


*
Cât timp stocăm datele?

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către agenția AlidArt Design pe tot parcursul relației contractuale.


*
Cum dezvăluim informațiile tale?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul tău. Totuși, cu scopul facturării produselor/serviciilor comandate și livrării acestora dezvăluim informațiile tale către următoarele entități:

(a) Furnizori de servicii – Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajuta pentru facturare și firma de curierat care livrează produsele/serviciile comandate (în acest caz, lucrările de șevalet).

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

(b) Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice. Pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un procedura legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);

(c) Altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta „Politica de confidențialitate”, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.


*
Transferăm date către state terțe?

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, iți vom prezenta garanțiile aferente și iți vom solicita consimțământul.


*
Care sunt drepturile tale?

Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de agenția AlidArt Design

Dreptul de acces al persoanei vizate – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. La cerere, aveți dreptul de a obține informații de la noi despre datele personale referitoare la dvs. și prelucrate de noi, în măsura în care sunt definite în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, articolul 15.

Dreptul de retragere a consimțământului – În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere – Se poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către AlidArt Design la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de a te adresa justiției – Pe lângă posibilitatea recunoscută de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere pentru nerespectarea drepturilor, orice persoană are dreptul să înainteze o acțiune împotriva operatorului și a persoanei împuternicite în fața instanțelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificare – Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc (Articolul 16, Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016). Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – În cazul în care motivele juridice definite la articolul 17 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 se aplică, aveți dreptul la ștergerea imediată („dreptul de a fi uitat”) a datelor cu caracter personal care vă privesc.

Motivele juridice includ:

(a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,
(b) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare,
(c) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării într-una dintre următoarele situații:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.


*
Te rugăm să reții următoarele:

Încercăm să răspundem solicitărilor tale în termen de 30 de zile. Totuși, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.

*
Cum îți exerciți drepturile

Clientul poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate prin e-mail pe adresa alidartdesign@gmail.com.

*
Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt revizuite periodic de către agenția AlidArt Design pentru a asigura conformitatea cu modificările aduse de legislație și/sau a reflecta modul în care agenția AlidArt Design prelucrează datele.

Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări, vă rugăm să consultați periodic această secțiune a paginii noastre web.