TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE ALIDART DESIGN

ULTIMA ACTUALIZARE: 22.11.2022

Site-ul alidartdesign.com reprezintă proprietatea directă a S.C. ALIDART DESIGN S.R.L, societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată în România la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J40/2831/2017, CUI 37163627, cu sediul social în Strada George Vâlsan, Nr. 12, Sector 6, București, reprezentată de d-na Alida Bălăcescu, în calitate de administrator.


*
ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Această pagină web reprezintă un document legal și este Secțiunea de Termeni și Condiții a Site-ului Web alidartdesign.com, ce conturează regulile și regulamentele sale de utilizare. Vizitarea site-ului , interacțiunea cu acesta și orice altă acțiune ce presupune implicarea site-ului, reprezintă acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor de mai jos, fără nici o altă restricție.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea site-ului alidartdesign.com sunt guvernate de Politica de confidențialitate revizuită conform cerințelor GDPR – Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care completează secțiunea Termeni și Condiții.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și cu aceste condiții de utilizare nu accesați acest site. Așadar, va rugam să citiți cu atenție rândurile următoare!


*
DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE

Societatea comercială S.C. ALIDART DESIGN S.R.L este o agenție de publicitate, specializată în grafică publicitară, artă digitală și artă vizuală ce vă pune la dispoziție prin intermediul site-ului alidartdesign.com servicii variate de design grafic, și anume: Identitate vizuală, Materiale de promovare online și offline, Campanii publicitare, DTP și Web Design, Artă digitală și Grafică de șevalet.


*
MODUL DE DESFĂȘURARE A SERVICIILOR OFERITE

Livrarea comenzilor, materialelor se face în termenul stabilit de comun acord, în concordanță cu prevederile și clauzele contractului încheiat (în cazul contractelor de colaborare sau de prestări servicii).

Modul de desfășurare a serviciilor oferite de S.C. ALIDART DESIGN S.R.L printr-un contract de prestări servicii sau printr-un contract de colaborare, poate fi citit detaliat AICI.

S.C. ALIDART DESIGN S.R.L își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat (agresiv, licențios etc.) sau care au în istoricul comenzilor livrări refuzate sau debite.

S.C. ALIDART DESIGN S.R.L își rezervă dreptul de a nu onora livrarea unor servicii al căror preț este greșit și nu se încadrează în grila prețurilor agenției. În acest caz, clientul va fi contactat și va avea opțiunea de a confirma comanda la prețul corect sau de a o refuza.


*
COMENZI ȘI CERERI PENTRU OFERTE DE PREȚ

Comenzile de la rubricile IDENTITATE VIZUALĂ, MATERIALE DE PROMOVARE, CAMPANII PUBLICITARE, DTP & WEB DESIGN și ARTĂ VIZUALĂ, pot fi date utilizând formularul de comandă de la rubrica corespunzătoare serviciului respectiv. Solicitarea unei oferte de preț poate fi dată utilizând formularul de comandă de la rubrica Ofertă personalizată.

Excepție face rubrica ARTĂ DIGITALĂ (manipulare fotografică, vectorizare fotografică, editare fotografică, restaurare fotografică și pictură digitală), unde din start comenzile se vor realiza prin cererea unei oferte de preț.

În cazul în care S.C. ALIDART DESIGN S.R.L consideră o cerere sau o comandă ca fiind incompletă sau incorectă, își rezervă dreptul de a cere detalii suplimentare utilizatorului, folosind adresa de e-mail furnizată de acesta sau poate șterge cererea fără nici o înștiințare a utilizatorului.


*
MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ

Plata serviciilor prestate pe site-ul alidartdesign.com se va face prin Transfer Bancar, în contul specificat pe site la rubrica „COMANDĂ, PLATĂ & LIVRARE” și/sau prin intermediul companiilor de transport (valabil în cazul lucrărilor de șevalet pentru restul de 50% din suma totală a lucrării).

Metoda de plată menționată la rubrica „COMANDĂ, PLATĂ & LIVRARE” este valabilă pentru fiecare serviciu prestat pe site-ul alidartdesign.com, atât printr-un contract de prestări servicii cât și printr-un contract de colaborare.

Prin efectuarea comenzii, clientul va arăta că este de acord sa achite în avans contravaloarea de 50% din suma totală a serviciilor menționate în contract, pentru ca acestea să fie începute.

Restul de 50% din suma totală a serviciilor menționate în contract, va fi achitat înainte ca proiectul final să fie livrat prin e-mail, respectiv prin intermediul companiilor de transport (valabil în cazul lucrărilor de șevalet).


*
NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

S.C. ALIDART DESIGN S.R.L (proprietar al site-ului alidartdesign.com) nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor prezentate pe acest website.

Nu încurajăm folosirea informațiilor în alt sens decât cel informativ, dat fiind faptul că acestea sunt protejate de dreptul de autor. Orice utilizator care vizitează și folosește conținutul acestui site în scopuri proprii, o face pe propria răspundere.

De asemenea, nu suntem responsabili pentru pierderile sau daunele de orice mod (directe și/sau indirecte) survenite în urma interpretării unor informații transmise greșit de către Beneficiar către Prestator.

Nu se acceptă alte modalități de plată în afara celor prezentate pe site și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise de către Beneficiar către Prestator prin alte modalități decât cele prezentate pe site.

Nu se acceptă comenzi / propuneri de colaborări (pe termen scurt / pe termen lung) decât din partea persoanelor majore – peste 18 ani.


*
CONFIDENȚIALITATEA

Orice vizitator al site-ului are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor și prevederilor stabilite prin interacțiunea cu acest site (sau a informațiilor din contractul negociat).

Toate informațiile de pe acest website sunt protejate de dreptul de autor, fiind confidențiale și supuse clauzei de ne-concurență (concurență neloială) și clauzelor penale stipulate în cadrul negocierii unui contract.


*
REVIZUIRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

S.C. ALIDART DESIGN S.R.L își rezerva dreptul de a face actualizări ale acestor termeni și condiții, precum și ale ofertelor de preț prezentate pe site-ul alidartdesign.com, fără o notificare prealabila și fără precizarea motivelor către utilizatori.

Excepții se vor face în cazul clienților-colaboratori. Datorită contractului de colaborare deja încheiat între AlidArt Design și clienții-colaboratori, aceștia vor avea ocazia să fie informați de acest lucru prin e-mail de 2 ori. Prima dată în momentul modificării termenilor și condițiilor și/sau ofertelor de preț pe site-ul AlidArt Design, iar a 2 a oară, cu 1 săptămână înainte de expirarea contractului de colaborare.

S.C. ALIDART DESIGN S.R.L poate schimba, suspenda sau întrerupe site-ul, în orice moment, fără a anunța în prealabil și fără vreo răspundere.

Versiunea actuala a Termenilor și Condițiilor va fi afișată pe Site din data în care modificările intra în vigoare. Continuarea utilizării acestui Site după publicarea acestor modificări va constitui acceptul dvs. cu privire la aceste modificări.

Pentru a vă asigura că ați luat la cunoștință noii termeni, vizitați frecvent pagina de termeni și condiții, dar și pagina de Politica de confidențialitate.

Aceste Condiții de Utilizare se află sub jurisdicția legilor din România. Astfel, instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror dispute ce vor apărea între părți din cauza sau în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau conținutul site-ului.


*
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Soluționarea litigiilor se poate face pe cale amiabilă sau prin intermediul instanțelor judecătorești competente sau prin intermediul unor mediatori. Comisia Europeana a implementat o platformă de soluționare online a litigiilor disponibilă AICI.